Projekt

Företagssidor och webbshops utvecklade av Event Horizon

Här listas en del av de projekt, stora som små, Event Horizon deltagit i.

Datamigration hos Strateg

Marknadsföringsbyrån Strateg var i full fart med att byta CRM-system från Backbone till HubSpot, men hade en hel del data lagrat i det gamla systemet som behövde föras över till det nya.

All data levererades i Excel-dokument som behövde tolkas och föras över till HubSpot via dess API. Lösningen blev att överföra all data i Excel-dokumentet till en SQL-databas där de kunde sorteras och relationerna kunde nycklas upp korrekt. Sedan skrevs ett C#-program som förde över all data från databasen till HubSpot via dess API.

Följande tekniker användes i projektet:

  • C#
  • SQL
  • Excel
  • HubSpot API

M3-integration hos Atria Sweden

Syftet med projektet är att bygga en integrationsportal till Atria Swedens kommande affärssystem M3 för tredjepartsleverantörer och kunder, som för närvarande kommunicerar via Raindance. Lösningen innefattar mängder av moment som automatisk tolkning och import av PDF-ordrar från kunder, kommunikation för godshantering till och från tredjepart, samt en uppdatering av företagets interna logistiksystem för att kunna kommunicera med M3.

Följande tekniker och system används i projektet:

  • C#
  • SQL
  • Delphi
  • M3